Skip to main content

Olsens kikkert

Prosjektet "Olsens kikkert" har som ambisjon å lage en politisk sak utav en ting. Tingen i prosjektet, en stjernekikkert, var det sentrale instrumentet i "Folkeobservatoriet" i Christiania, lokalisert i Slottsparken fra 1885 og i Holmenkollen fra 1909. Kikkerten var blant de største og mest avanserte av sitt slag på den tiden og sammenstilt med ideen om et folkeobservatorium var det et svært populært tilbud som ble lagt merke til og kopiert i flere storbyer i Europa.

Da instrumentmaker og ansvarlig for observatorievirksomheten, Christian Holberg Gran Olsen (1835-1921) døde stanset virksomheten med folkeobservatorium, og med det muligheten det allmenne publikum hadde til å se ut i universet for en liten sum penger. Siden da har kikkerten blitt lagret på ulike steder, under ulike eierskap, under forskjellige betingelser, og med skiftende motivasjoner. I dag eksisterer kikkerten kun som deler spredt omkring i Norsk Teknisk Museums magasiner. Prosjektet samler sammen delene og stiller dem til disposisjon for interesserte aktører og publikum med en målsetning om at kikkerten på sikt skal gjenoppstå som en samlet ting som igjen kaller på publikum. Hypotesen vi arbeider ut i fra bygger på antakelsen om at gjenstander kan tenkes på som relasjonelle ting, og at ting er summen av alle de relasjoner de til enhver tid inngår i.

For å undersøke de overordnede spørsmålene i Tingenes metode har en prosjektgruppe bestående av gjenstandskonservatorer, forskerkonservatorer og kunstnere arbeidet sammen med utgangspunkt i kikkerten med en målsetning om å lage et formidlingsprosjekt. Deltakerne har gjennom workshops og hver for seg arbeidet med konserveringsspørsmål, forskning på kikkertens historie og konseptualisering av kikkerten gjennom kunst.

Prosjektet vi aktivere kikkerten på ulike vis som publikasjoner, publikumsaktiviteter og en utstilling. Utstillingen "Folkeobservatoriet" vil presenteres for publikum 26.8 – 25.9 ved Norsk Teknisk Museum og ved Folkeobservatoriet i Holmenkollen. Utstillingen i museet vil inneholde kikkerten i sine deler, et aktivt konserveringsverksted og åtte utvalgte verker av nasjonale og internasjonale samtidskunstnere. Samtidig vil omkring tolv andre verker stilles ut i og omkring Folkeobservatoriet i Holmenkollen.

 

Mer om Olsens kikkert

A Recontextualized telescope, presentasjon av Olsens kikkert på SHOT 2016 i Singapore (Nedlastbar pdf).