Skip to main content

Kongoblikk og
Rød sone

Rød sone er et eksperimentarium hvor Kulturhistorisk museums mange ulike fagfolk sammen med grupper utenfor museet kan utforske teoretiske og praktiske problemstillinger gjennom å jobbe med museets gjenstander og rom. 

Rød sone tar således opp utfordringene i Tingenes metode ved at museets samlinger møter ulike grupper av interessenter. Vi håper dermed å skape nye perspektiver på disse offentlige samlingene og historiene knyttet til dem.

Alle aktiviteter i Rød sone skal foregå i samarbeid med eller resultere i produkter som kan deles med et publikum. Vi ønsker å skape et lekent rom som kaster nytt lys på samlingene og forskningen. Hvilke roller kan slike møter spille i demokratiseringsprosesser?
Arbeidet i Rød sone foregår i intense workshops og kan vare fra en enkelt dag til et par måneder.

Fra besøk i museumsmagasinetFra besøk i museumsmagasinet 31. mai 2016, fra venstre Isabelle Maroy, Lola Buchengende og Susan Andrua Wilson. Foto Ellen Holte/KHM

I tråd med problemstillingene for Tingenes metode inviterer det første prosjektet ved KHM inn grupper utenfor museet til å utforske en av museets rike etnografiske gjenstandssamlinger. «Kongoblikk - blikk på Kongo» er et samarbeidsprosjekt med kongolesere i Norge som løfter fram sentrale problemstillinger omkring ting og representasjon. Hvordan har museets ting relevans for mennesker i diaspora dag? Hvilke diskusjoner oppstår når grupper som er knyttet til tingene på en annen måte en museet jobber med samlingene? Hvordan kan disse diskusjoner bidra til å styrke både menneskers forståelse av og formidling om eget liv i diaspora og forståelsen av gjenstandene?

Ut over «Kongoblikk - blikk på Kongo» planlegger KHM to andre prosjekter i Rød sone som del av Tingenes metode. I sommeren 2017 vil vi jobbe med prosjektet «Situasjoner». I dette prosjektet har billedkunstneren Nina Torp fulgt en arkeologisk utgraving over to gravesesonger og dokumentert dette fotografisk og gjennom tredimensjonale modeller. Som del av Tingenes metode vil vi ta dette materiale inn i Rød sone sammen med dele av det arkeologiske materialet og diskutere hvordan kulturarven blir til. Det siste prosjekt som kommer å inngå i Tingenes metode er ennå ikke fastlagt.