Skip to main content

Kontakter Tingenes Metode

Prosjektleder – Henrik Treimo – Henrik.Treimo[a]tekniskmuseum.no, 90738735

Prosjektkoordinator – Hege Børrud Huseby –  hegebhuseby[a]gmail.com, 98419782

Norsk Teknisk Museum

Skjeletter i skapet – Ellen Lange – Ellen.Lange[a]tekniskmuseum.no, 48258183

Store ting – Ketil Gjølme Andersen – Ketil.andersen[a]tekniskmuseum.no, 22 79 60 04

Olsens kikkert – Henrik Treimo – Henrik.Treimo[a]tekniskmuseum.no, 90738735,

Kulturhistorisk Museum

Rød Sone – Peter Bjerregaard – peter.bjerregaard[a]khm.uio.no, 22845779

Kongoblikk – Tone Cecilie Karlgård Simensen –  t.c.s.karlgard[a]khm.uio.no, 98649563

Trapped! – Geoffrey Gowlland – geoffrey.gowlland[a]khm.uio.no

Oslo Museum

Tingene taler! – Reidun Johannessen – raj[a]oslomuseum.no

Tingene taler!– Gro Røde – gr[a]oslomuseum.no