Skip to main content

Katalog: Museene som tingsteder

Skrevet av Dag Brekke den .

Katalogen "Tingenes metode - Museene som tingsteder" kan lastes ned her. 

Som oppsummering av prosjektet Tingenes metode har vi satt sammen en katalog over prosjektet. Katalogen har fått navnet Tingenes metode - museene som tingsteder, og inneholder introduksjon til det teoretiske utgangspunktet, presentasjoner av de seks delprosjektene og refleksjoner fra alle prosjektlederne. 

Katalogen ble lansert 30. januar 2018, og kan bestilles gratis eller lastes ned her: Tingenes metode - Museene som tingsteder