Skip to main content

Utstilling: Ting taler

Skrevet av Dag Brekke den .

Fra 25. april kan du se utstillingen "Ting taler" i Bylaboratoriet på Oslo Museum. 

 

Utstillingen «Ting taler» er laget i samarbeid med deltakere ved språkkaféen, Deichmanske bibliotek, Stovner. Dette er voksne innvandrere som frivillig deltar på ukentlige samlinger for å få praktisert norsk sammen med andre. De har skrevet tekster til gjenstander de selv har valgt ut fra basisutstillingen vår Oslove, i hovedsak.

Vi kom i kontakt med deltakerne gjennom at de først var på en omvisning på Arbeidermuseet. Etterpå inviterte vi dem til å komme til Bymuseet, for å være med i prosjektet vårt. Vi fikk til sammen positivt svar fra ni deltakere. Deltakerne ble invitert til å se utstillingen Oslove, der de valgte seg en gjenstand som vi ba dem skrive sin egen tekst til. Oppgaven de fikk var: Hvorfor du valgte akkurat denne tingen? Hva betyr den for deg? Kan den være del av en fortelling om noe i livet ditt?

I prosjektet «Ting taler» undersøker vi hva som skjer når vi åpner opp for de mange historiene alle ting rommer. Museets mål med prosjektet er å åpne samlingene for flere tolkninger enn dem museet formidler. Som en videreføring av prosjektet tenker vi etter hvert å invitere nye grupper inn for å bidra til utstillingen.

Utstillingen står i Bylaboratoriet. Her skal vi gjennom involvering undersøke og synliggjøre byens mange fortellinger. Alle som bor i byen har et forhold til den. Prosjektet i Bylaboratoriet blir dermed deltakernes utstilling.