Skip to main content

Tredje samling for delprosjektene

Skrevet av Dag Brekke den .

Torsdag 8. desember samlet vi igjen alle delprosjektene for å fortsette samtalen om hva Tingenes metode er og kan være.

Før lunsj diskuterte prosjektlederne programmet for den store konferansen i februar, mens etter lunsj ble det fullt rundt det runde bordet i LAB. Blant annet fikk vi besøk av Juliana Strogan og Hilde Skjølingstad Widvey fra Norsk Industriarbeidermuseum, avdeling Rjukanbanen. De kom for å presentere prosjektet "Jeg kurator", et prosjektet som handler om samlingsforvaltning og inkludering og har mange av de samme ideene og problemstillingene som i Tingenes metode.


Industriarbeidermuseet 081216.JPGHilde Skjølingstad Widvey og Juliana Strogan fra NIA på besøk i LAB

I tillegg presenterte Reidun Johannssen og Gro Røde fra Oslo Museum et nytt utkast til sitt prosjekt som nå har tittelen "Tingene taler! Gamle ting + nye mennesker = nye fortellinger?". Vi avsluttet samlingen med at Ellen Lange fra Norsk Teknisk Museum fortalte om workshopen i "Skjeletter i skapet" som ble avholdt uka før. 

Deltakere på seminaret

Fra NTM: Henrik Treimo, Ellen Lange, Hege Huseby, Torhild Skåthun, Ageliki Lefkaditou, Kjersti Lind.
Fra KHM: Peter Bjerregaard, Ellen C. Holte, Greoffrey Gowlland.
Fra OM: Reidun Johannesen, Gro Røde, Linken Apall-Olsen.

Fra Norsk Industriarbeider Museum: Juliana Strogan og Hilde Skjølingstad Widvey.