Skip to main content

Utstilling: Kongoblikk - blikk på Kongo

Skrevet av Dag Brekke den .

Kongoblikk — blikk på Kongo er en utstilling som har vokst frem gjennom et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og det kongolesiske miljøet i Norge. Utstillingen åpner 23. september.

Formålet med samarbeidet er å utforske hvordan museets etnografiske samling av gjenstander og artefakter fra Kongo kan aktiviseres som viktig «kulturarv» eller en form for «folkemuseum» spesielt for kongolesiske miljøer i Norge.

I dag er det omtrent 13 000 personer, inkludert første og annen generasjon, med bakgrunn fra Kongo i Norge. En av dem, Isabelle Riziki Maroy, har engasjert seg i arbeidet med å aktivisere museumssamlingen i formidlingen av kongolesisk historie og kulturarv. Spesielt er hun opptatt av hvilken rolle samlingen kan ha for barn og ungdom som er født i Norge av kongolesiske foreldre. Spørsmålet hun har stilt er: Hvordan kan vi formidle kunnskap, engasjement stolthet og glede over at vi lever i Norge og samtidig har familiehistorie fra Kongo?

I den etnografiske museumssamlingen ligger mange muligheter til formidling om kongolesisk kulturhistorie og sammenhenger mellom fortid-nåtid-fremtid. Her finnes gjenstander og artefakter som er godt tatt vare på og som belyser både kunsthåndverk, kunnskapstradisjoner, livssyklusritualer og -seremonier samt husgeråd og produksjonsredskaper.

Bakgrunnen for Kongoblikk - Blikk på Kongo er et samarbeid mellom museet og kongolesere i Norge som oppsto i forbindelse med utstillingen Kongospor i 2007. Etterhvert har det vokst frem et ønske om å skape et prosjekt der kongolesere kan besøke museets magasiner og gjøre seg kjent med samlingene. På denne måten blir gjenstander som fremstår spesielt interessant og særegne, fra et kongolesisk perspektiv, identifisert

Gjennom besøk i museets magasiner har våre samarbeidspartnere med kongolesisk bakgrunn tilført verdifull ny kunnskap om gjenstander, deres betydning og bruksområde. Kunnskap som er interessant for både museet, museets publikum og som grunnlag for å arbeide videre med formidling av kulturforståelse som er en av kjerneoppgavene for et kulturhistorisk universitetsmuseum.

Kongoblikk -Blikk på Kongo åpner 23. september 2016 i Den røde sone på Historisk Museum