besøk

Besøk i LAB fra Jærmuseet

Tankene vi jobber med i Tingenes metode skal deles. Derfor har vi ofte gjester i LAB på Teknisk museum.