Museenes kunnskapstopografi

Museenes kunnskapstopografi

En topografi, i sin alminnelighet, beskriver et landskap, men er også en beskrivelse av hvordan ulike mennesker, ting, interesser og aktiviteter møtes i et land, en bygd eller for den saks skyld; i en skog eller på et hav. Det vi kaller en kunnskapstopografi er både mer abstrakt, mer spesifikt og mer vidløftig. Det beskriver de mangfoldige møtene – når ting skapes – mellom ulike kunnskaper, ferdigheter og interesser.

Read more

Tingenes Metode

Tingenes Metode

Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling? Dette er spørsmålet som Tingenes metode ønsker å bidra til å besvare. Som tittelen på prosjektet antyder, er den sentrale ideen at tingene, museumsgjenstandene, spiller en nøkkelrolle. Det har å gjøre med at ting tinger.

Read more

30. januar inviterer vi til lansering av "Tingenes metode. Museene som tingsteder" på Norsk Teknisk Museum.


I forbindelse med lanseringen av katalogen inviteres det til diskusjoner omkring prosjektet og metodene. Presentasjoner ved de seks prosjektlederne og plenumsdebatt, ledet av Camilla Ruud, seniorrådgiver i Norges museumsforbund.
 
Lanseringen avsluttes med en finissage for utstillingen Skjeletter i skapet.
 
Lett servering. Det blir også mulig å få med seg et eksemplar av katalogen.
 
Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer.
Påmeldingsskjema finner du her: https://goo.gl/forms/JU07hdySJLZq08FB2
 
VELKOMMEN!
 
 
For mer informasjon, se vår facebook-invitasjon eller programmet på Norsk Teknisk Museums nettsider.
 

Emneord: Artikler